Gezonken ark

Soms gaat het helemaal mis…….

In oktober 2014 is ten gevolge van een herfststorm een flinke boom op een ark in de Amsterdamse Jacob van Lennepkade gevallen. De ark zonk binnen een half uur.

Alles opnieuw

De overbouw is er afgehaald en daarna is het betoncasco, dat ook veel schade had opgelopen, gerepareerd. Nadat de binnenzijde van de ark volledig gestript was, heeft Arkonbouw de overbouw opnieuw gebouwd, maar ook de volledige binnenkant vernieuwd.
Omdat alles verloren was gegaan, zijn vloer wanden en plafond opnieuw aangebracht.
Nieuwe riolering, water- , gas- en elektra leidingen, een nieuwe CV installatie, een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer, kortom een volledige nieuwe ark in de bestaande opbouw.

Alles moest binnen een zeer krap budget, omdat de ark eigenlijk total loss was.
De bewoonster was er echter dèrmate aan gehecht, dat ze hem persé wilde herstellen.
Ze woont er nu weer met veel plezier.

Nadat de ark enkele dagen later was gelicht, bleek de schade enorm.
De boom was precies op een overbouw boven het water gevallen, deze was volledig ontwricht en niet meer te herstellen.